• UniCompoST

  UniCompoST razvija uređaje koji kombiniraju biološku obradu otpada na mjestu nastanka i indoor vrtlarenje. Kao rezultat toga nastao je proizvod “C-Eco for Home” – mali i kompaktni uređaj, edukativnog karaktera, koji korisnike na praktičan i zanimljiv način uvodi u svijet gospodarenja biootpadom, kružnog gospodarstva i održivog razvoja. Upotrebom uređaja korisnik obrađuje biootpad na ispravan način, proizvodi kvalitetno organsko gnojivo koje koristi u indoor ugoju bilja, uzgaja bilje i konzumira plodove, a ostatke ponovno biološki obrađuje i na taj način zatvara kruženje tvari bez štetnog utjecaja na okoliš. Cilj je korisnike educirati i pripremiti za nove tehnologije i trendove u sustavu gospodarenja otpadom. S obzirom na navedeno, ciljani korisnici su obitelji, kućanstva i obrazovne ustanove na svim razinama. Uz uređaj dolazi i edukacijska platforma “UniCompoST Učionica”, specijalizirana u području zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, kružnog gospodarstva i održivog razvoja.

  UniCompoST is developing devices that combine on-site biological waste treatment and indoor gardening. As a result, the product “C-Eco for Home” was created – a small and compact, educational device, which introduces users in a practical and interesting way to the world of biowaste management, circular economy and sustainable development. Using the device, the user treats biowaste in the right way, produces quality organic fertilizer that is used in indoor plants, grows plants, consumes fruits, and re-treats the remains biologically and thus closes the circulation of substances without harmful effects on the environment. The goal is to educate and prepare users for new technologies and trends in the waste management system. Given the above, the target beneficiaries are families, households and educational institutions at all levels. The device is accompanied by the educational platform “UniCompoST Učionica”, specialized in the field of environmental protection, waste management, circular economy and sustainable development.

 • Once upon a time in Croatia

  Once upon a time in Croatia je edukativna platforma koja pomaže kulturnim i povijesnim entuzijastima te zaljubljenicima u dobre priče i prirodu da bolje upoznaju sebe, svoje korijene i narodnu mudrost kroz slavensku mitologiju, vjerovanja, legende i stare, lokalne, priče. Želi kroz svoje priče i ostali sadržaj promovirati (ne)materijalnu kulturnu baštinu Hrvatske, dizati svijest o slavenskoj mitologiji i važnosti pripovjedanja (mitova i bajki) te ostvariti pozitivnu promjenu u pojedincu koji bolje upoznaje prošlost, svoje korijene i ljepotu hrvatske kulturne baštine i prirode.

  Once upon a time in Croatia is an educational platform that helps cultural and historical enthusiasts and lovers of good stories and nature to get to know themselves, their roots, and folk wisdom through Slavic mythology, beliefs, legends, and old, local, stories. Through its stories and other content, it wants to promote the intangible cultural heritage of Croatia, raise awareness of Slavic mythology and the importance of storytelling (myths and fairy tales), and achieve a positive change in an individual who knows the past, its roots, and beauty of Croatian cultural heritage and nature.

 • Skerch – sketch&search

  Kreativna shopping aplikacija koja ti omogućuje da skeniras svoje tijelo, skiciras odjevni pretmet koji trazis i nades najblizi dostupni predmet skici.

  A creative shopping app that allows you to scan your body, sketch your design and search for the closest possible available clothing item.
 • 1000 vrećica = 1 razlog

  1000 vrećica = 1 razlog je projekt koji spaja brigu za okoliš, brigu za starije i brigu za beskućnike. Ideja je da se plastične vrećice prenamjene kako bi se smanjio njihov opticaj u društvu; plastične vrećice se pletu na radionicama koje uključuju starije osobe; a finalan proizvod su podlošci za spavanje koje će biti distribuirani beskućnicima kako bi im se olakšalo dugotrajno izbivanje vani i ublažio utjecaj istog. 
   
  1000 bags = 1 reason is a project that combines care for the environment, care for the elderly and care for the homeless. The idea is to repurpose plastic bags to reduce their circulation in society; plastic bags are knitted in workshops involving the elderly, and the final product are sleeping pads that will be distributed to the homeless to make it easier for them to stay outside for a long time and ease the impact of the same.
 • Aj na basket

  “Aj na basket” je program nastao zbog potrebe očvršćivanja međuljudskih odnosa i unaprijeđenja šire zajednice uz promoviranje košarke kao zdravog načina života.Radi se o projektu koji uz zabavu i druženje spaja rekreaciju, edukaciju i motivaciju što smatramo da su ključni faktori u životu mlade osobe.  Mjesečno bismo tako okupili i povezali ljude koji bi onda kao zajednica utjecali i djelovali složno po pitanju samoinicijativa u svome naselju ili gradu te posljedično unosili pozitivne promjene. Radilo bi se o različitim košarkaškim aktivnostima, utakmicama, natjecanjima, ali u program bismo unijeli i edukativni dio spajajući profesionalne košarkaše kao mentore igračima koji bi onda provodili radionice prema dogovoru. Također, spojili bismo i stučnjake iz područja zdravstva u sportu s kojima bismo također provodili edukaciju u smislu kvizova, predavanja i sličnog. U konačnici, poanta projekta je da aktivnostima potaknemo mlade ljude da i sami iniciraju više druženja i sportskih aktivnosti.

  “Aj na basket” is a program created due to the need to strengthen interpersonal relationships and improve the community while promoting basketball as a healthy lifestyle. It is a project that combines recreation and education with having fun and socializing, which we believe are key factors in a teenagers´ life. On a monthly basis, we would gather and connect people who would then, as a community, influence and carry through self-initiatives in their city, and consequently make positive changes. We would offer different basketball activities, games, competitions and also include an educational part in the program, connecting professional basketball players as mentors to players who would then carry out workshops as arranged. We would also bring together experts who work in the field of health in sports with whom we would also conduct educational programmes in terms of quizzes, lectures and etc. Ultimately, the main goal is to encourage young people to initiate more socializing and sports activities.

 • OPG meet, learn & taste

  U Hrvatskoj trenutno ima preko 162 000 registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Rastom nesigurnosti i rizika poslovanja OPG-ova proteklih godina te manjkom informiranosti o procesu prijave, pada sveukupna raspoloživost financijskih sredstava za hrvatske OPG-ove. Unatoč svim mogućnostima te dostupnosti vrlo izdašnih sredstava iz EU fondova, OPG-ovi u RH nedovoljno koriste dostupna sredstva.

  Mi vjerujemo da se taj problem može riješiti i da svaki opg može doći do potrebnih financija. Cilj nam je spajati ljude, širiti znanje i prosperitet. Potpora domaćoj proizvodnji je obostrana korist. Mi dopiremo do svih opg-ovaca kako bi im učinili život jednostavnijim te im otvorili nove poslovne prilike.

  Želimo proširiti osjećaj zajedništva i suradnje. Iz tog smo se razloga odlučili na organizaciju ovog projekta u obliku sajmova odnosno edukacijskih konferencija. Želimo skupiti do 1000 sudionika na našim konferencijama i tako povezati širu javnost, predstavnike OPG imanja i zanimljive stručne predavače. Naši sudionici dobit priliku da se upoznaju, nauče više o financiranju i konačno da isprobaju neodoljive autohtone okuse.

  Kao rezultat želimo pridonijeti povećanju iskorištenosti spomenutih EU fondova. Nadamo se da će naši napori rezultirati pozitivnim društvenim i ekonomskim promjenama za svako obiteljsko-poljoprivredno gospodarstvo. To se tiče svih nas jer utječe na proizvodnju BDP i stvaranje dodatne vrijednosti.

  There are over 162 000 currently registered family farms in Croatia. With the rise of the uncertainty of running family farms for the past few years and due to deficient knowledge of the application process for subsidies, the overall usage of potential financial resources remains insufficient. Despite the opportunities of acquiring money from the EU fonds, Croatian family farms are not using the available subventions.

  We believe this problem can be solved. Every family farm can get access to the resources they need. Our goal is to connect people, spread knowledge, and give rise to prosperity. Supporting domestic production is a mutual benefit for all. We want to reach family farmers in order to make their lives easier and open up new business opportunities.

  We want to spread cooperation and unity. For this reason, we decided to organize our unique project in the form of a product fair which also includes an educational conference. We want to gather up to 1000 guests and in that way connect the general public, family farmers and interesting lecturers. Our participants will meet, learn more about financing and finally have a taste of irresistible homemade products.

  As a final result, we wish to help increase the usage of said EU fonds. We hope that our effort will bring about positive socioeconomic change for the farms. In the end, this affects all of us through production rates, GDP growth and the creation of added value

 • AlaVera fashion workshop

   

   

  Ideja AlaVera modne radionice postati je glavna gradska reciklirajuća tvornica odjeće. Bila bi to studentska radiona koja postavlja nove trendove odijevanja stare i korištene robe te doniranje odjeće čini standardom. Također, imali bi otvorena vrata za sve one koji se žele uključiti u dizajn u tekstilnoj industriji, odnosno radione učenja o procesima.

  AlaVera fashion aims to be the central clothes upcycling workshop in town. A student factory that would make wearing old clothes the new fashion and donating clothes the new standard. We would also provide how-to courses for anyone to come to join us and learn about the design process in the textile industry.

 • Mali financijaši

  Projekt „Mali financijaši“ osmišljen je u svrhu poboljšanja financijske pismenosti djece. Projekt je kreiran kao event na kojem djeca osnovnoškolske dobi mogu na interaktivan i dinamičan način oplemeniti svoje znanje o osnovnim financijskim pojmovima s kojima se oni i njihovi roditelji susreću u svojoj svakodnevici. Osim edukacije o vrlo aktualnim pojmovima, uz naše igre i edukativnu kutiju djeca će imati priliku i dobro se zabaviti.

  The main cause of the project „Mali financijaši“ is to improve financial literacy amongst children. The project is created as an event where elementary school children can increase their knowledge about the main financial terms from everyday life in an interactive and dynamic way. Other than educating about very actual terms, with the help of our team and different educational games children will also have a good time.

 • Get Work

   

   

  Get Work je mobilna aplikacija (usluga na zahtjev ) koja djeluje kao posrednik između kupaca i pružatelja različitih usluga. Get Work jedina je aplikacija na hrvatskom tržištu u kojoj se mogu pronaći recenzije, cijena, lokacija, iskustvo i kontakt davatelja usluga na jednom mjestu, fokus je na C2C vrsti posredovanja bilo koje vrste usluge.

  Get Work is on-demand service app which acts as a mediator between customers and providers of different services. Get Work is the only app on the Croatian market where one can find reviews, price, location, experience and contact of the service provider in one place, focus is on C2C type of mediation any type of service.

 • Digi Baština

  Našim projektom želimo unutar svog područja Međimurske županije definirati sve poznate i nepoznate turističke i ostale lokalitete koji imaju svoju priču, bilo kulturnu, povijesnu ili prirodnu baštinu. Kreirati ćemo jedinstvenu digitalnu online bazu podataka svih lokacija koja će sadržavati interpretaciju priče u video – vizualnom obliku. Interpretaciju će raditi naši partneri u projektu – lokalni turistički vodiči. Pristup bazi podataka biti će naš proizvod a isti će biti dostupan turističkim zajednicama za kvalitetnije obavljanje promocije, edukativnim ustanovama za edukaciju novih budućih turističkih kadrova i za noviji pristup digitalnoj edukaciji te ustanovama i info centrima koji će putem naših video zapisa moći educirati i svoje kadrove te svoje priče prenijeti posjetiteljima. Jednako tako biti će dostupna i putem aplikacije za posjetitelje nekog kraja koji na takav način mogu doživjeti doživljaj lokalnog turističko vođenja bez nužne interakcije sa vodičem.