SDG: Good Health and Well-being

 • Co2 zid

  Ideja je napraviti jedan zid koji bi sadržavao razno bilje. Pumpe bi ga zalijevale vodom. Ispred zida bi bila klupa da bi ljudi mogli sjediti iu velikim gradovima udisati svjež zrak sa što manje Co2.

 • Narukvica za zaboravljive

  Narukvica koja služi kao alarm. Npr. Imate problem da često zaboravljate popiti lijekove ili ne pijete dovoljno vode, jednostavno si u aplikaciji unesete vrijeme kada da vam narukvica zazvoni/zavibrira/zasvijetli i riješite si problem.

 • Michi Community

  Michi is an application that will be specifically designed for teenagers and young adults with a variety of different digital tools and online services to help them improve their mental health and work on their personal development.

 • Klub unuka Međimurje

  Temelj projekta su radionice mladih volontera i korisnika domova za starije i nemoćne osobe koje potiču međugeneracijsku solidarnost i socijalizaciju, smanjuju usamljenost i dobnu diskriminacija što pozitivno utječe na mentalno zdravlje.

 • CHATER - Improve your social skills

  Mobilna aplikacija u kojoj bi se na dnevnoj bazi korisniku zadavali izazovi koje mora ispuniti kako bi ublažio socijalnu anksioznost i podigao samopouzdanje + video lekcije u kojima će se educirati korisnika o njegovu problemu.

 • Skerch - sketch&search

  Kreativna shopping aplikacija koja ti omogućuje da skeniras svoje tijelo, skiciras odjevni pretmet koji trazis i nades najblizi dostupni predmet skici.

  A creative shopping app that allows you to scan your body, sketch your design and search for the closest possible available clothing item.

 • Aj na basket

  “Aj na basket” je program nastao zbog potrebe očvršćivanja međuljudskih odnosa i unaprijeđenja šire zajednice uz promoviranje košarke kao zdravog načina života.Radi se o projektu koji uz zabavu i druženje spaja rekreaciju, edukaciju i motivaciju što smatramo da su ključni faktori u životu mlade osobe.  Mjesečno bismo tako okupili i povezali ljude koji bi onda kao zajednica utjecali i djelovali složno po pitanju samoinicijativa u svome naselju ili gradu te posljedično unosili pozitivne promjene. Radilo bi se o različitim košarkaškim aktivnostima, utakmicama, natjecanjima, ali u program bismo unijeli i edukativni dio spajajući profesionalne košarkaše kao mentore igračima koji bi onda provodili radionice prema dogovoru. Također, spojili bismo i stučnjake iz područja zdravstva u sportu s kojima bismo također provodili edukaciju u smislu kvizova, predavanja i sličnog. U konačnici, poanta projekta je da aktivnostima potaknemo mlade ljude da i sami iniciraju više druženja i sportskih aktivnosti.

  “Aj na basket” is a program created due to the need to strengthen interpersonal relationships and improve the community while promoting basketball as a healthy lifestyle. It is a project that combines recreation and education with having fun and socializing, which we believe are key factors in a teenagers´ life. On a monthly basis, we would gather and connect people who would then, as a community, influence and carry through self-initiatives in their city, and consequently make positive changes. We would offer different basketball activities, games, competitions and also include an educational part in the program, connecting professional basketball players as mentors to players who would then carry out workshops as arranged. We would also bring together experts who work in the field of health in sports with whom we would also conduct educational programmes in terms of quizzes, lectures and etc. Ultimately, the main goal is to encourage young people to initiate more socializing and sports activities.

 • CheckYourMeds

  CheckYourMeds (CYM) je web platforma koja će služiti korisniku kao informativna web stranica, ali i zdravstveno pomagalo. Platforma će sadržavati potpunu bazu podataka lijekova dostupnih u Republici Hrvatskoj, temeljem čega će se moći provjeriti sve informacije o određenom lijeku. Platforma će, također, sadržavati informacije o nuspojavama lijekova te će korisnik imati mogućnost prijaviti
  nuspojavu, ukoliko se dogodi, nakon konzumacije određenog lijeka.
  Uz nuspojave, korisnik će moći istražiti interakcije između lijekova i drugih pripravaka na način da usporedi lijekove i pripravke koje trenutno uzima kako bi mogao imati bolji uvid u potencijalni problem uzimanja kombinacije istih.
  Dio gdje platforma postaje personalizirana za korisnika je pri otvaranju korisničkog računa koji će služiti kao vlastiti zdravstveni karton. Korisnik će na svom profilu moći unijeti detaljne podatke o svom zdravstvenom stanju, simptomima, o lijekovima i pripravcima koje uzima, nuspojavama, itd… Benefiti ovakve platforme za korisnika biti će:
  1. prevencija potencijalnih problema (mogućih nuspojava ili interakcija između lijekova i drugih pripravaka)
  2. jednostavne i brzo dostupne informacije
  3. detaljan i organiziran pregled zdravstvenog stanja u određenom trenutku
  4. uvid u cjelokupnu terapiju, lijekova i pripravaka, koje trenutno uzima uz podsjetnike o terapiji i moguće rizike uzimanja određenog lijeka uz drugi lijek, vitamine, hranu, dodatke prehrani
  5. bolja briga o vlastitom zdravlju
  6. bolja i kvalitetnija komunikacija s liječnikom opće medicine

  CheckYourMeds (CYM) is a web platform that will help the user as an informative website, but also as a health aid. The platform will contain a complete database of medicines available in the Republic of Croatia, on the basis of which it will be possible to check all the information about a particular medicine. The platform will also contain specific information on side effects and if it occurs, the user will be able
  to report a side effect after consuming a particular medicine.
  In addition to side effects, the user will be able to investigate interactions between medications and other preparations by comparing the medications and preparations he is currently taking. The user will have a better insight about the potential risks of taking a combination of medicines.
  The platform becomes personalized for the user by creating a user account that will serve as their own health card. The user will be able to enter detailed information on his/her health condition, symptoms, medications and preparations he/she is taking, side effects, etc. The benefits of such a platform for the user will be:
  1. prevention of potential problems (possible side effects or interactions between medicines and other preparations);
  2. easy and quickly accessible information;
  3. detailed and organized examination of the health condition at a certain point;
  4. insight about the entire therapy, on the medicines and preparations the user is currently taking with reminders about the therapy and possible risks of taking a certain combination of medications, vitamins, food and dietary supplements;
  5. take better care of his/her own health;
  6. better communication with the user’s general practitioner.

 • WIRELESS COFFEE GADGET

  Wireless Coffee Gadget je jednostavan uređaj namijenjen programerima, studentima igara i svima koji vole da im vruća pića budu topla čak i nakon nekoliko sati. Namjerava korisnicima iz cijelog svijeta pružiti lagan i zabavan način na koji vam pomaže da se riješite stresa, tijekom dana i ponovno se vratite sretnijim vibracijama. Ovi će vam uređaj svaki gutljaj kave ili čaja napraviti kao prvi gutljaj koji ste popili dok je bio vruć, tako da necete trebati biti kao: “Ah, kava mi se opet ohladila, ali ja ću je svejedno popiti i imati uugggh hladno”. Ja mislim da samo pivo treba biti hladno, zato vas molim da podržite ovaj projekt glasanjem, jer bez vaše podrške projekt vjerojatno neće završiti na tržištu, gdje ćete ga moći dobaviti i promijeniti taj “uugggh” osjećaj u nešto bolji i time direktno ili indirektno podijeliti tu sreću s drugim ljudima.


  Wireless Coffee Gadget project is a simple gadget that is intended to developers, gamers students and everyone who likes to have their hot beverages hot even after a few hours. Intends to provide users around the world with an easy and fun mindfulness practice that helps you get rid of stress over the day and tune into the happier vibes again. These device will make your every sip of coffee or tee like the first sip you took while it was hot so that you will not need to be like: “Ah my coffee did get cold cold again, but I will drink it and be uugggh it cold” I think that only beer should be cold, so please support these project by voting as, without your support, project will likely not end up on the market, where you will be able to get it and change that “uugggh” feeling to something better and share that happiness with other people.

 • CLEAR COAST

  Clear Coast je mobilna aplikacija za lociranje i dojavu te proslijeđivanje informacija nadležnim službama za zbrinjavanje divljih odlagališta otpada te onečišćenja mora i priobalnog područja. Dijeljenjem putem društvenih mreža potiče se mogućnost samoorganizacije u prikupljanju otpada te se time vrši pritisak na službe nadležne za zbrinjavanje otpada.

  Aplikacija potiče razvoj ekološke svijesti i odgovornosti korisnika te samoorganiziranosti djelovanja na moru i priobalnom području. Povećana pozornost povezana s dojavom i prikupljanjem otpada onečišćenog mora i priobalja može i mora utjecati na smanjenje prisutnosti mikroplastike u ugroženoj morskoj fauni, u čitavom morskom ekosustavu te čovjeku kao krajnjem konzumentu u hranidbenom lancu. Prikupljanje i dijeljenje informacija povezanih s velikim porastom nautičkog prometa, ponajviše kruzera kao i teretnog prometa tankera može smanjiti i/ili spriječiti daljnji rast zagađenja mora i obale kojeg takav promet uzrokuje. Samo par klikova na pametnom telefonu čini aplikaciju privlačnom i jednostavnom za korištenje svim korisnicima kako starijem tako i mlađem uzrastu.


  Clear Coast is a mobile application for locating, reporting and forwarding information to services competent for waste management, in particular, wild garbage dumps related to the sea and coastal pollution. Social network sharing implicates and stimulates the possibility of self-organization in waste collection, putting pressure on services competent for waste management.

  The application stimulates the development of the environmental awareness and responsibility of the users together with the self-organization of activities related to the sea and the coastal area. The increased attention connected to reporting and collecting the marine and coastal waste pollution can and must make an impact to reduce the presence of micro-plastic in the endangered marine life, in the entire marine ecosystem and in humans as the ultimate consumers of the food chain. Collecting and sharing information related to a large increase in nautical traffic, mostly cruisers as well as the freight transport of tankers can reduce and/or prevent further pollution growth caused by the same traffic. Just a few clicks on the smartphone make this application attractive and easy to use for all users, both older and younger ones.

 • Cro Safety

  Classic helmets which are over the most part of world market provide only surface protection and during a severe impact cannot properly direct the force from the parts of the head where the impact occurred. CroSafety has designed a helmet which amortizes all the force and allocates it to the external parts, while the parts of the head remain completely protected. In addition, the boundary has been set in the force absorption through a unique dorsal addition enriches this product.

 • AuThink

  AuThink improves therapy for children with autism, their teachers and parents.
  Children love it because they can learn and exercise through a virtual environment which is more attractive and interesting for their day-to-day repetitive routines.
  Teachers can easily create individualized exercises (which is crucial in treatment), tossing away classical paper materials and methods. They can also track progress of each exercise for each child.
  Parents can work or continue working with their children at home and improve the therapy with items from the child’s surroundings!