“Aj na basket” je program nastao zbog potrebe očvršćivanja međuljudskih odnosa i unaprijeđenja šire zajednice uz promoviranje košarke kao zdravog načina života.Radi se o projektu koji uz zabavu i druženje spaja rekreaciju, edukaciju i motivaciju što smatramo da su ključni faktori u životu mlade osobe.  Mjesečno bismo tako okupili i povezali ljude koji bi onda kao zajednica utjecali i djelovali složno po pitanju samoinicijativa u svome naselju ili gradu te posljedično unosili pozitivne promjene. Radilo bi se o različitim košarkaškim aktivnostima, utakmicama, natjecanjima, ali u program bismo unijeli i edukativni dio spajajući profesionalne košarkaše kao mentore igračima koji bi onda provodili radionice prema dogovoru. Također, spojili bismo i stučnjake iz područja zdravstva u sportu s kojima bismo također provodili edukaciju u smislu kvizova, predavanja i sličnog. U konačnici, poanta projekta je da aktivnostima potaknemo mlade ljude da i sami iniciraju više druženja i sportskih aktivnosti.

“Aj na basket” is a program created due to the need to strengthen interpersonal relationships and improve the community while promoting basketball as a healthy lifestyle. It is a project that combines recreation and education with having fun and socializing, which we believe are key factors in a teenagers´ life. On a monthly basis, we would gather and connect people who would then, as a community, influence and carry through self-initiatives in their city, and consequently make positive changes. We would offer different basketball activities, games, competitions and also include an educational part in the program, connecting professional basketball players as mentors to players who would then carry out workshops as arranged. We would also bring together experts who work in the field of health in sports with whom we would also conduct educational programmes in terms of quizzes, lectures and etc. Ultimately, the main goal is to encourage young people to initiate more socializing and sports activities.