1. Početna stranica
  2. Alumni zajednica
  3. Pothvati naših Alumnija
  4. Kompenzacija poremećaja u percepciji boja uporabom algoritama za digitalnu obradu slike

Venture

Kompenzacija poremećaja u percepciji boja uporabom algoritama za digitalnu obradu slike

Poremećaji u vizualnoj percepciji boja predstavljaju problem osobama zahvaćenim poremećajem. Poremećaj je neizlječiv, ali je moguće adaptirati sliku tako da se nijanse mogu razlikovati.