1. Početna stranica
  2. Novosti
  3. UPOZNAJTE OVOGODIŠNJI ŽIRI SOCIAL IMPACT AWARD 2021

UPOZNAJTE OVOGODIŠNJI ŽIRI SOCIAL IMPACT AWARD 2021

Predstavljamo vam ovogodšnji žiri koji će izabrati 10 najboljih timova koji nastavljaju svoje SIA putovanje te ulaze u finale gdje će u sklopu inkubacije moći razviti svoju ideju! Nikolina Žutić […]

Predstavljamo vam ovogodšnji žiri koji će izabrati 10 najboljih timova koji nastavljaju svoje SIA putovanje te ulaze u finale gdje će u sklopu inkubacije moći razviti svoju ideju!

Nikolina Žutić radi u SAP Hrvatska kao sales operations s više od 10
godina iskustva u različitim industrijama. Vrlo je vješta u koordinaciji
višefunkcionalnih timova i zadataka. Snažne komunikacijske vještine
Nikolinu čine vrlo vrijednim resursom za bilo koju vrstu projekta, a stav "can
do" usredotočen je na rješavanje potreba i prioriteta tima. Također,
zadužena je za projekte vezane uz društveno odgovoran rad i odgovornost
organizacije prema društvu sa fokusom na strateška područja koja potiču
izgradnju digitalnih vještina i stvaraje jednakih prilika za sve ljude.

Andrea Vuković Buljan direktorica je društvenog poduzeća ACT PRINTLAB d.o.o. ACT PRINTLAB je u vlasništvu radnika i udruge, a glavni cilj ovog društvenog poduzeća je reinvestiranje dobiti u ostale projekte unutar poduzeća ili u društveno korisne projekte. Nakon magisterija managementa i poduzetništva na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli, Andrea dolazi u ACT PRINTLAB kao voditeljica ureda. Međutim vrlo brzo se iskazala u svom radu te postaje direktoricom poduzeća. Osim dnevnih poslova u ACT PRINTLAB-u gdje upravlja organizacijom, financijama i prodajom, Andrea uvijek pronađe vremena i za voditi projekte financirane od strane Europske unije, ali i biti u našem žiriju Social Impact Award-a.

Gordana Ćorić predaje grupu predmeta iz područja poduzetništva, inovativnosti, održivog upravljanja rastom i poslovne etike na Sveučilištu VERN’ u Zagrebu. Njezini glavni istraživački interesi su u području društvenog/socijalnog poduzetništva, društvenih inovacija, design thinking metode, društveno odgovornog poslovanja, poslovne etike i kulture, mentorstva u poduzetništvu, te drugih povezanih područja. Svojim studentima približava pojam društvenog poduzetništva kroz zanimljiva predavanja, praktičan rad studenata na projektima i upoznavanje sa stvarnim inicijativama. Glavni cilj joj je naučiti studente kako se uspjeh poduzetništva ne mjeri isključivo ROI-em, već malo složenijim konceptom, odnosno pozitivnim promjenama u društvu koje su posljedica poslovanja društvenih i društveno odgovornih poduzeća. Gordana surađuje s raznim dionicima društvenog poduzetništva i društvenih inovacija, kao sto su IMPACT HUB, HULT Prize, SLAP, Mi Split, ACT, TerraHub, Social Innovation Lab, e-student, i mnogim drugima. Najviše se veseli kada (bivši) studenti primjenjuju naučeno prilikom pokretanja i/ili vođenja svojih poduzeća.

Julia Perić predaje kao izvanredna profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku od 2004. godine. Julijini istraživački interesi su poduzetništvo, osobni razvoj, poduzetništvo neprofitnih organizacija, upravljačke vještine i poslovna etika. Osim rada sa studentima, Julia je i mentorica je u Pravno-ekonomskoj klinici kojoj je cilj pružiti besplatne stručne savjetodavne usluge osječkim malim i srednjim poduzećima sinergijom znanja studenata Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Julia je inicirala i danas koordinira Volonterski program na Ekonomskom fakultetu čiji je glavni cilj intenzivirati kulturu volontiranja i razviti svijest o važnosti studentskog volonterstva. A od ove godine Julia je postala članicom tima za promociju inkluzivnog i društvenog poduzetništva u Hrvatskoj.

Ivana Bilić izvanredna je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Područje njezina istraživačkog interesa su teme poduzetništva, odnosi s javnošću, krizni menadžment i reputacija. Ivana svoj rad na fakultetu vidi kao priliku da potakne studente na proaktivnost i osobni razvoj dok su još na studiju. Jedna je od organizatorica #3PSPLIT, programa poticanja poduzetništva kod studenata i mladih koji svake godine okuplja mlade u Splitu kako bi ih motivirali i educirali o poduzetničkim mogućnostima u Hrvatskoj. Tijekom svog znanstveno-nastavnog rada sudjelovala je kao mentor na mnogim poduzetničkim natjecanjima, te je sudjelovala u više projekata iz područja inkluzije osoba s invaliditetom u visoko obrazovanje i tržište rada. Posljednjih godina angažirana je u promicanju i provođenju društveno korisnog učenja.

Kaja Pavlinić je magistra inženjerka računarstva i trenutno radi kao Product Manager u IT dizajn i development agenciji Speck. Uz rad u IT industriji, Kaja vodi udrugu Forum za održivi razvoj Zeleni prozor u sklopu koje vodi nekoliko projekata, kao i vlastiti obrt KAJUŠKA, kroz koji pruža IT usluge, usluge edukacije i rada s mladima te usluge konzultinga za privatni i neprofitni sektor. Od svibnja 2021., Kaja je potpredsjednica Mreže mladih Hrvatske, a aktivna je i kao članica Upravnog odbora Udruge mladih Varaždinski underground klub.

U slobodno vrijeme, Kaja pohađa program ASEF Young Leaders Summit, mentorira ovogodišnju generaciju polaznika programa Clinton Global Initiative University, vodi vlastiti blog Proaktiviraj.me namijenjen mladima, a uz podršku Američkog veleposlanstva u Zagrebu ovog ljeta organizira drugo izdanje antikorupcijskog projekta Youth Voice for Integrity. Strastvena je aktivistkinja i voli raditi s mladima, pa je tako u sklopu višegodišnjeg djelovanja sudjelovala u organizaciji mnogo nacionalnih i međunarodnih projekata vezanih uz poboljšanje standarda mladih. U slobodno vrijeme od slobodnog vremena, Kaja voli provoditi vrijeme s obitelji i partnerom, duge šetnje i dobre knjige koje pokrivaju teme u području businessa, leadershipa i product managementa.

Ivana Datković Škoda završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, smjer Marketing. Dvije godine radila u marketinškoj agenciji, u okviru koje je bila angažirana kao predavač u poslovnoj školi Ivora za polaznike smjera Menadžeri marketinga i Menadžeri prodaje. Šest godina radila je kao direktorica Erste Club poslovnice za mlade u Erste banci. Trenutno radi u odjelu Društveno odgovornog bankarstva u sklopu kojeg se provodi program za poduzetnike početnike koji uključuje edukaciju, pomoć u pisanju poslovnih planova i financiranje, te rad sa neprofitnim organizacijama i društvenim poduzetnicima, koji uključuje širi aspekt poslovanja sa Bankom, financiranje – s posebnim naglaskom na mostno financiranje EU projekata. Specijalizirana za formiranje, financiranje i održivost poduzetničke ideje, te za evaluaciju poslovnih planova. Interni trener u Školi pametnih financija gdje drži radionice za širu javnost o upravljanju kućnim budžetom. Dugogodišnji mentor u StartUP inkubaturu grada Rijeke.

dr. sc. Nikolina Markota Vukić, predsjednica i suosnivačica Instituta za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja društveno odgovorng poslovanja i izvještavanja o održivosti. Savjetnica je poduzećima u Hrvatskoj prilikom oblikovanja strategije za održivo poslovanje, razvijanje novih odgovornih modela poslovanja te nefinancijskog izvještavanja. Nefinancijski izvještaji (izvještaji o održivosti) pod njezinim mentorstvom dobitnici su prestižnih nagrada iz područja društveno odgovorom poslovanja. U Hrvatskoj i Europskoj uniji koordinira te provodi projekte vezane uz ciljeve održivog razvoja, a na RRIF Visokoj školi za financijski menadžmet nositeljica je kolegija Nefinancijsko izvještavanje. Održava brojne edukacije i objavljuje znanstvene i stručne radove u hrvatskim i međunarodno priznatim časopisima iz područja društveno odgovornog poslovanja i nefinancijskog izvještavanja.