1. Početna stranica
 2. O nama
 3. Politika privatnosti

Politika privatnosti

Kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo i upravljamo osobnim podacima.

Jako nam je drago što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka je od posebno visokog prioriteta za menadžment SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. Korištenje internetskih stranica SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH moguće je bez navođenja osobnih podataka; međutim, ako nositelj podataka želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka nužna, a ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, u pravilu dobivamo privolu od nositelja podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj nositelja podataka uvijek će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), te u skladu s

As the controller, the SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH has implemented numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed through this website. However, Internet-based data transmissions may in principle have security gaps, so absolute protection may not be guaranteed. For this reason, every data subject is free to transfer personal data to us via alternative means, e.g. by telephone.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH temelji se na uvjetima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba biti čitka i razumljiva široj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

Osobni podaci
Osobni podaci označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati („ispitanik”). Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičko, fiziološko, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
Ispitanik
Ispitanik je svaka fizička osoba koja je identificirana ili se može identificirati, čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.
Obrada
Obrada je bilo koja radnja ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, konzultacija, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem ili drugim načinom stavljanja na raspolaganje, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem.
Ograničenje obrade
Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.
Profiliranje
Profiliranje znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču radnog učinka te fizičke osobe, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija , interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje.
Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom nositelju podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj fizičkoj osobi ili osobi koju je moguće identificirati.
Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu
Voditelj obrade ili voditelj obrade odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima utvrđuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Unije ili pravom države članice.
Procesor
Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se osobni podaci otkrivaju, bilo treća strana ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog upita u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.
Treća strana
Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili tijelo koje nije nositelj podataka, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su pod izravnim ovlaštenjima voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlaštene za obradu osobnih podataka.
Pristanak
Privola ispitanika je svaka slobodno dana, konkretna, informirana i nedvosmislena oznaka želja ispitanika kojom on ili ona, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. .

2. Naziv i adresa kontrolora

Voditelj obrade za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je:

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/17-18, c/o Impact Hub Vienna
1070 Wien
Wien
Telefon: +43 1 5227143
Email: privacy@socialimpactaward.net
Web stranica: www.socialimpactaward.net

3. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka voditelja obrade je:

Marius Marinescu
SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/17-18, c/o Impact Hub Vienna
1070 Wien
Austria
Telefon: +43 1 5227143
Email: privacy@socialimpactaward.net
Webs stranica: www.socialimpactaward.net

Svaki nositelj podataka može se u bilo kojem trenutku izravno obratiti našem službeniku za zaštitu podataka sa svim pitanjima i prijedlozima u vezi sa zaštitom podataka.

4. Kolačići

Internetske stranice SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od znakovnog niza putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik subjekta podataka od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH može korisnicima ove web stranice pružiti usluge koje su jednostavnije za korištenje, a koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati imajući na umu korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je prethodno spomenuto, da prepoznamo korisnike naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke prilikom svakog pristupa web stranici, jer to preuzima web stranica, a kolačić se na taj način pohranjuje u računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Internetska trgovina pamti artikle koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se obrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti upotrebljive.

5. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH prikuplja niz općih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizirani sustav pozove web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjuju se u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni mogu biti (1) vrste i verzije preglednika koji se koriste, (2) operativni sustav koji koristi sustav koji pristupa, (3) web stranica s koje sustav pristupa dolazi do naše web stranice (takozvani refereri), (4) pod -web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) pružatelja internetskih usluga sustava koji pristupa, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Pri korištenju ovih općih podataka i informacija SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ove su informacije potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranice kao i njegovu reklamu, (3) osiguranje dugoročne održivosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije web stranice , i (4) pružiti tijelima za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju kibernetičkog napada. Stoga SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća te osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci log datoteka poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje je dostavio subjekt podataka.

6. Registracija na našoj web stranici i platformama

Ispitanik ima mogućnost registracije na web stranici voditelja obrade uz navođenje osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose voditelju obrade određuje odgovarajuća maska za unos koja se koristi za registraciju. Osobni podaci koje unese nositelj podataka prikupljaju se i pohranjuju isključivo za internu upotrebu od strane voditelja obrade i za vlastite potrebe. Voditelj obrade može zatražiti prijenos na jednog ili više procesora (npr. paketna služba) koji također koristi osobne podatke za internu svrhu koja se može pripisati voditelju obrade.

Registracijom na web stranici voditelja obrade, IP adresa – koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) i koristi nositelj podataka – datum i vrijeme registracije također se pohranjuju. Pohranjivanje ovih podataka odvija se s obzirom da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga, a po potrebi i da se omogući istraživanje počinjenih prekršaja. Utoliko je pohrana ovih podataka neophodna za sigurnost kontrolora. Ovi se podaci ne prosljeđuju trećim stranama osim ako postoji zakonska obveza prosljeđivanja podataka ili ako prijenos služi u svrhu kaznenog progona.

Registracija ispitanika, uz dobrovoljno navođenje osobnih podataka, ima za cilj omogućiti voditelju obrade da ispitaniku ponudi sadržaje ili usluge koje se zbog prirode predmeta mogu nuditi samo registriranim korisnicima. Registrirane osobe slobodne su u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene prilikom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz baze podataka voditelja obrade.

Voditelj obrade će u svakom trenutku svakom nositelju podataka na zahtjev pružiti informacije o tome koji se osobni podaci pohranjuju o nositelju podataka. Osim toga, voditelj obrade će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku nositelja podataka, ukoliko ne postoje zakonske obveze pohrane. Ispitaniku su u tom pogledu dostupni svi zaposlenici voditelja obrade kao osobe za kontakt.

7. Pretplata na naše biltene (newslettere)

Na web stranici SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, korisnici imaju priliku pretplatiti se na bilten našeg poduzeća. Maska za unos koja se koristi u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose, kao i kada je newsletter naručen od kontrolora.

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH redovito informira svoje kupce i poslovne partnere putem biltena o ponudama za poduzeća. Subjekt podataka može primati bilten tvrtke samo ako (1) nositelj podataka ima važeću adresu e-pošte i (2) se registrira za slanje biltena. E-pošta potvrde bit će poslana na adresu e-pošte koju je nositelj podataka registrirao prvi put za slanje newslettera, iz pravnih razloga, u postupku dvostrukog uključivanja. Ova potvrdna e-pošta koristi se za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao nositelj podataka ovlašten za primanje newslettera.

Tijekom registracije za newsletter također pohranjujemo IP adresu računalnog sustava koju je dodijelio pružatelj internetskih usluga (ISP) i koristi nositelj podataka u trenutku registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je kako bi se kasnije razumjela (eventualna) zlouporaba e-mail adrese nositelja podataka, te stoga služi u svrhu pravne zaštite voditelja obrade.

Osobni podaci prikupljeni u sklopu registracije za newsletter koristit će se samo za slanje našeg newslettera. Dodatno, pretplatnici na newsletter mogu biti obaviješteni putem e-maila, sve dok je to potrebno za rad newsletter usluge ili dotičnu registraciju, jer to može biti slučaj u slučaju izmjena newsletter ponude, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Neće biti prijenosa osobnih podataka koje prikuplja newsletter usluga trećim stranama. Ispitanik može prekinuti pretplatu na naš newsletter u bilo kojem trenutku. Suglasnost za pohranu osobnih podataka, koju je nositelj podataka dao za slanje newslettera, može se opozvati u bilo kojem trenutku. U svrhu opoziva privole, odgovarajuća poveznica nalazi se u svakom newsletteru. Također je moguće u bilo kojem trenutku odjaviti pretplatu na newsletter izravno na web stranici voditelja obrade ili to priopćiti voditelju obrade na drugi način.

8. Praćenje biltena

Bilten SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u takve e-poruke, koje se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza datoteke dnevnika. To omogućuje statističku analizu uspjeha ili neuspjeha online marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH može vidjeti je li i kada ispitanik otvorio e-poštu i koje su veze u e-pošti pozvali subjekti podataka.

Takve osobne podatke prikupljene u pikselima za praćenje sadržanim u newsletterima voditelj obrade pohranjuje i analizira kako bi optimizirao otpremu newslettera, kao i kako bi sadržaj budućih newslettera još bolje prilagodio interesima nositelja podataka. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Ispitanici u svakom trenutku imaju pravo opozvati odgovarajuću odvojenu izjavu o privoli izdanu putem postupka dvostrukog pristanka. Nakon opoziva, voditelj obrade će te osobne podatke izbrisati. SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH automatski smatra odustajanje od primanja newslettera kao opoziv.

9. Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adresa). Ako nositelj podataka kontaktira voditelja obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje nosi nositelj podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje nositelj podataka dobrovoljno prenosi voditelju obrade pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Ne postoji prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama.

10. Pretplata na komentare u blogu na web mjestu

Treće strane mogu se pretplatiti na komentare objavljene na blogu SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. Konkretno, postoji mogućnost da se komentator pretplati na komentare koji slijede nakon njegovih komentara na određeni blog post.

Ako se nositelj podataka odluči pretplatiti na opciju, voditelj obrade će poslati automatsku potvrdnu e-poruku kako bi provjerio postupak dvostruke prijave je li se vlasnik navedene e-adrese odlučio za ovu opciju. Opcija pretplate na komentare može se ukinuti u bilo kojem trenutku.

Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

ditelj obrade će obrađivati i čuvati osobne podatke ispitanika samo u razdoblju potrebnom za postizanje svrhe pohrane, ili u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno od strane europskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca u zakonima ili propisima kojima je voditelj obrade do.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

12. Prava nositelja podataka

1. Pravo potvrde

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne. Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

2. Pravo pristupa

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade u bilo kojem trenutku dobije besplatne informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni i kopiju tih informacija. Nadalje, europske direktive i propisi daju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:

 • svrhe obrade;
 • kategorije dotičnih osobnih podataka;
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati ili, ako nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade ispravak ili brisanje osobnih podataka, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka, ili uložiti prigovor na takvu obradu;
 • postojanje prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, smislene informacije o uključenoj logici, kao i značaju i predviđenim posljedicama takvu obradu za subjekta podataka.

Nadalje, nositelj podataka ima pravo dobiti informaciju o tome prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom slučaju ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama u vezi s prijenosom.
Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

9. Pravo ispravljanja

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da bez nepotrebnog odgađanja od voditelja obrade zatraži ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i davanjem dopunske izjave.
Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

10. Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a voditelj obrade ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedna od sljedećih osnova: primjenjuje se, sve dok obrada nije potrebna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • Ispitanik povlači privolu na kojoj se obrada temelji prema točki (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, a kada ne postoji druga pravna osnova za obradu.
 • Ispitanik se protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili se ispitanik protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
 • Osobni podaci su nezakonito obrađeni.
 • Osobni podaci moraju se izbrisati radi usklađivanja sa zakonskom obvezom u pravu Unije ili države članice kojoj podliježe voditelj obrade.
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

Ako postoji jedan od gore navedenih razloga, a nositelj podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka pohranjenih od strane SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH odmah će osigurati da se zahtjevu za brisanjem odmah udovolji.
Ako je voditelj obrade objavio osobne podatke i dužan je u skladu s člankom 17. stavkom 1. izbrisati osobne podatke, voditelj obrade, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, poduzet će razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolori koji obrađuju osobne podatke od kojih je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica ili kopija ili replikacija tih osobnih podataka od strane tih kontrolora, ako obrada nije potrebna. Zaposlenici SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH organizirat će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

9. Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade zatraži ograničenje obrade kada se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe.
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali su oni potrebni subjektu podataka za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik se usprotivio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a čekajući provjeru imaju li legitimni razlozi voditelja obrade prednost nad onima ispitanika.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a nositelj podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih od strane SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH će organizirati ograničenje obrade.

10. Pravo na prenosivost podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da primi osobne podatke koji se odnose na njega, a koji su dostavljeni voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci dostavljeni, sve dok se obrada temelji na privoli u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na ugovor u skladu s točkom (b) članka 6. stavka 1. GDPR-a, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadaće koja se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade.
Nadalje, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, ispitanik ima pravo na prijenos osobnih podataka izravno od jednog voditelja obrade drugom, kada je to tehnički izvedivo i kada to ne čini negativno utjecati na prava i slobode drugih.
Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, nositelj podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

11. Right to object

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku uloži prigovor, na temelju svoje posebne situacije, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a koja se temelji na točki (e) ili (f ) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama.
SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode nositelja podataka, ili za uspostavu, provedbu ili obrana pravnih zahtjeva.
Ako SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing. Ovo se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se nositelj podataka protivi SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH obradi u svrhe izravnog marketinga, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.
Osim toga, nositelj podataka ima pravo, na temelju njegove ili njezine posebne situacije, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju od strane SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. GDPR-a, osim ako je obrada nužna za obavljanje zadatka koji se provodi iz razloga javnog interesa.
Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može obratiti bilo kojem zaposleniku SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

12. Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke u vezi s njim ili njom ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije potrebno za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka ili (2) nije dopušteno pravom Unije ili države članice kojem voditelj obrade podliježe i koje također postavlja poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitom pristanku ispitanika.
Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka ili (2) se temelji na izričitom pristanku ispitanika, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH će provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, barem pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja obrade, da izrazi svoje stajalište i ospori odluku.
Ako nositelj podataka želi ostvariti prava u vezi s automatiziranim individualnim odlučivanjem, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

13. Pravo na povlačenje privole za zaštitu podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka.
Ako nositelj podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje privole, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

13. Zaštita podataka za prijave i procedure prijave

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade postupka prijave. Obrada se također može provesti elektroničkim putem. To je osobito slučaj ako podnositelj zahtjeva kontroloru dostavi odgovarajuću dokumentaciju za prijavu putem elektroničke pošte ili putem web obrasca na web stranici. Ukoliko voditelj obrade sa kandidatom sklopi ugovor o radu, dostavljeni podaci će se čuvati u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim odredbama. Ako voditelj obrade s podnositeljem zahtjeva nije sklopio ugovor o radu, prijavna dokumentacija automatski se briše dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da nikakvi drugi legitimni interesi voditelja obrade nisu u suprotnosti s brisanjem. Drugi legitimni interes u ovom odnosu je npr. teret dokazivanja u postupku prema Općem zakonu o jednakom postupanju (AGG).

14. Odredbe o zaštiti podataka o aplikaciji i korištenju Facebooka

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto za društvene sastanke na Internetu, internetska zajednica, koja korisnicima obično omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti Internet zajednici da pruži osobne ili poslovne informacije. Facebook korisnicima društvenih mreža omogućuje stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i umrežavanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna tvrtka Facebooka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i u koju je integrirana Facebook komponenta (Facebook dodaci), web preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka je automatski se traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente s Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebookovih dodataka može se pristupiti na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka, Facebook je svjestan koje je određene podstranice naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na Facebooku, Facebook otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koju specifičnu podstranicu našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ove se informacije prikupljaju putem Facebook komponente i povezuju s odgovarajućim Facebook računom nositelja podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Facebook gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se”, ili ako nositelj podataka podnese komentar, tada Facebook povezuje ove informacije s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek putem Facebook komponente prima informacije o posjeti našoj web stranici od strane subjekta podataka, kad god je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na Facebooku tijekom vremena poziva na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome klikne li subjekt podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija Facebooku nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Facebook računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Smjernice za zaštitu podataka koje je objavio Facebook, a koje su dostupne na https://facebook.com/about/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, tamo je objašnjeno koje opcije postavki Facebook nudi za zaštitu privatnosti nositelja podataka. Osim toga, dostupne su različite mogućnosti konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ispitanik može koristiti ove aplikacije za uklanjanje prijenosa podataka na Facebook.

15. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)

Na ovoj web stranici voditelj obrade integrirao je komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimiziranja). Google Analytics je usluga web analitike. Web analitika je prikupljanje, prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranicama. Usluga web analize prikuplja između ostalog podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. referer), koje su podstranice posjećene, odnosno koliko je često i koliko dugo neka podstranica bila pregledavana. Web analitika uglavnom se koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize isplativosti internetskog oglašavanja.

Operater komponente Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Za web analitiku putem Google Analyticsa kontrolor koristi aplikaciju “_gat. _anonymizeIp”. Pomoću ove aplikacije Google skraćuje IP adresu internetske veze nositelja podataka i anonimizira je prilikom pristupa našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha Google Analytics komponente je analiza prometa na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, za procjenu korištenja naše web stranice i pružanje online izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim web stranicama, te za pružanje drugih usluga u vezi s korištenjem naše internetske stranice za nas.

Google Analytics postavlja kolačić u informacijski sustav subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića Googleu je omogućena analiza korištenja naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i u koju je integrirana Google Analytics komponenta, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski će dostaviti podatke putem Google Analytics komponenta u svrhu online oglašavanja i plaćanja provizija Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka, poduzeće Google stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa subjekta podataka, koji služe Googleu, između ostalog, za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te naknadno stvaranje nagodbi provizija.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, lokacija s koje je izvršen pristup i učestalost posjeta našoj web stranici od strane ispitanika. Sa svakim posjetom našoj internetskoj stranici, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, bit će prenijeti Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google Analytics da postavi kolačić na informacijski sustav subjekta podataka. Osim toga, kolačići koje već koristi Google Analytics mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Google i mogućnost da se takvo što spriječi. U tu svrhu nositelj podataka mora preuzeti dodatak pregledniku na poveznici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak pregledniku govori Google Analyticsu putem JavaScripta da se podaci i informacije o posjetima internetskim stranicama ne smiju prenositi na Google Analytics. Google smatra prigovorom instalaciju dodataka preglednika. Ako se sustav informacijske tehnologije subjekta podataka kasnije izbriše, formatira ili novo instalira, tada subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak pregledniku deinstalirao nositelj podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati njihovoj sferi nadležnosti ili je onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili reaktivaciju dodataka pregledniku.

Dodatne informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics dodatno je objašnjen na sljedećoj poveznici https://www.google.com/analytics/.

16. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google-AdWords

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga za internet oglašavanje koja oglašivaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google tražilice i Google oglašivačke mreže. Google AdWords omogućuje oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi uz pomoć kojih se oglas na Googleovim rezultatima pretraživanja prikazuje tek onda kada korisnik upotrijebi tražilicu kako bi dohvatio rezultat pretraživanja relevantan za ključnu riječ. U Google Advertising Network, oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Operativna tvrtka Google AdWords je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svrha Google AdWordsa je promocija naše web stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranice trećih strana i u rezultate tražilice Google tražilice te umetanje reklama trećih strana na našu web stranicu.

Ako subjekt podataka dođe do naše web stranice putem Google oglasa, kolačić konverzije se pohranjuje u informacijski sustav subjekta podataka putem Googlea. Definicija kolačića objašnjena je gore. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju nositelja podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za pretvorbu koristi se za provjeru jesu li određene podstranice, npr. košarica iz sustava online trgovine, pozvane na našu web stranicu. Putem kolačića konverzije i Google i kontrolor mogu razumjeti je li osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj web stranici ostvarila prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.

Podatke i informacije prikupljene upotrebom kolačića za pretvorbu koristi Google za izradu statistike posjeta našoj web stranici. Ova statistika posjeta koristi se kako bi se odredio ukupan broj korisnika koji su bili posluženi putem AdWords oglasa kako bi se utvrdio uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i kako bi se optimizirali naši AdWords oglasi u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašivači ne primaju informacije od Googlea koje bi mogle identificirati nositelja podataka.

Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje posjećuje nositelj podataka. Svaki put kada posjećujemo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića na našoj web stranici, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić konverzije u informacijski sustav subjekta podataka. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Ispitanik ima mogućnost prigovora na oglašavanje Googlea na temelju interesa. Stoga nositelj podataka mora pristupiti iz svakog od preglednika u korištenju poveznice www.google.de/settings/ads i postaviti željene postavke.

Dodatne informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se dohvatiti na https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/.

17. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagrama

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalificirati kao audiovizualna platforma koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Operativna tvrtka za usluge koje nudi Instagram je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), automatski se traži internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka. na preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram postaje svjestan koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je nositelj podataka u isto vrijeme prijavljen na Instagramu, Instagram otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj internetskoj stranici—koju specifičnu podstranicu našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ovi se podaci prikupljaju putem Instagram komponente i povezani su s odgovarajućim Instagram računom nositelja podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od Instagram gumba integriranih na našoj web stranici, tada Instagram povezuje ove informacije s osobnim Instagram korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem Instagram komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Instagramu u trenutku poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira klikne li osoba gumb Instagrama ili ne. Ako takav prijenos informacija na Instagram nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Instagram računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Instagrama mogu se pronaći na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju LinkedIna

Kontrolor ima integrirane komponente LinkedIn Corporation na ovoj web stranici. LinkedIn je web-bazirana društvena mreža koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih ljudi u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Tako je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedna od najposjećenijih web stranica na svijetu.

Operativna tvrtka LinkedIna je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SJEDINJENE DRŽAVE. Za pitanja privatnosti izvan SJEDINJENIH DRŽAVA odgovoran je LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana LinkedIn komponenta (LinkedIn plug-in), internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka je automatski se traži preuzimanje prikaza odgovarajuće LinkedIn komponente LinkedIna. Dodatnim informacijama o LinkedIn dodatku može se pristupiti na https://developer.linkedin.com/plugins. Tijekom ovog tehničkog postupka, LinkedIn dobiva saznanja o tome koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na LinkedIn, LinkedIn otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koju specifičnu podstranicu našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ove se informacije prikupljaju putem LinkedIn komponente i povezuju s odgovarajućim LinkedIn računom nositelja podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od LinkedIn gumba integriranih na našoj web stranici, tada LinkedIn dodjeljuje ove informacije osobnom LinkedIn korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

LinkedIn putem komponente LinkedIn prima informaciju da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na LinkedIn u trenutku pozivanja naše web stranice. To se događa neovisno o tome klikne li osoba gumb LinkedIn ili ne. Ako takav prijenos informacija na LinkedIn nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog LinkedIn računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

LinkedIn pruža pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mogućnost otkazivanja pretplate na poruke e-pošte, SMS poruke i ciljane oglase, kao i mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn također koristi podružnice kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića može se odbiti pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjiva pravila o privatnosti za LinkedIn dostupna su na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravila LinkedIn kolačića dostupna su na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Twittera

Na ovoj web stranici upravljač ima integrirane komponente Twittera. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga mikroblogiranja na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane ‘tweetove’, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući i one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se također prikazuju takozvanim sljedbenicima dotičnog korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate korisnikove tweetove. Nadalje, Twitter vam omogućuje obraćanje širokoj publici putem hashtagova, poveznica ili retweetova.

Operativna tvrtka Twittera je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Twitter komponenta (Twitter gumb), automatski se traži internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka. za preuzimanje prikaza odgovarajuće Twitter komponente Twittera. Dodatne informacije o Twitter gumbima dostupne su na https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijekom ovog tehničkog postupka, Twitter dobiva saznanja o tome koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka. Svrha integracije Twitter komponente je retransmisija sadržaja ove web stranice kako bi se našim korisnicima omogućilo uvođenje ove web stranice u digitalni svijet i povećanje broja naših posjetitelja.

Ako je ispitanik prijavljen u isto vrijeme na Twitteru, Twitter otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj Internet stranici koja je određena podstranica naše Internet stranice bila posjetio subjekt podataka. Ove se informacije prikupljaju putem Twitter komponente i povezuju s odgovarajućim Twitter računom nositelja podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od Twitter gumba integriranih na našoj web stranici, tada Twitter dodjeljuje ovu informaciju osobnom Twitter korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Twitter putem Twitter komponente prima informaciju da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Twitteru u trenutku poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira klikne li osoba na Twitter komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Twitter nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Twitter računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka Twittera može se pristupiti na https://twitter.com/privacy?lang=en.

20. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju YouTubea

Na ovoj web stranici upravljač ima integrirane komponente YouTubea. YouTube je internetski video portal koji video izdavačima omogućuje besplatno postavljanje video isječaka i drugim korisnicima, koji također omogućuje besplatno pregledavanje, pregledavanje i komentiranje istih. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videa, tako da možete pristupiti kako cjelovitim filmovima i TV emisijama, tako i glazbenim spotovima, trailerima i video zapisima koje su izradili korisnici putem internetskog portala.

Operativna tvrtka YouTubea je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), automatski se traži internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka. za preuzimanje prikaza odgovarajuće YouTube komponente. Dodatne informacije o YouTubeu možete pronaći na https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google stječu saznanja o tome koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je ispitanik prijavljen na YouTubeu, YouTube svakim pozivanjem podstranice koja sadrži YouTube video prepoznaje koju je podstranicu naše internetske stranice posjetio subjekt podataka. Ove podatke prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju ih odgovarajućem YouTube računu nositelja podataka.

YouTube i Google će putem YouTube komponente primiti informaciju da je ispitanik posjetio našu web stranicu, ako je subjekt podataka u trenutku poziva na našu web stranicu prijavljen na YouTube; to se događa bez obzira klikne li osoba na YouTube video ili ne. Ako takav prijenos ovih informacija YouTubeu i Googleu nije poželjan za subjekta podataka, dostava može biti spriječena ako se subjekt podataka odjavi sa vlastitog YouTube računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

YouTubeove odredbe o zaštiti podataka, dostupne na https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.

21. Pravna osnova za obradu

Umjetnost. 6(1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za radnje obrade za koje dobivamo privolu za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, kao što je slučaj, na primjer, kada su postupci obrade nužni za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. lit. b GDPR. Isto se odnosi na takve radnje obrade koje su potrebne za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučaju upita koji se odnose na naše proizvode ili usluge. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6(1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti nužna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako bi posjetitelj bio ozlijeđen u našoj tvrtki i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morali bismo proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6(1) lit. d GDPR. Konačno, radnje obrade mogle bi se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova se pravna osnova koristi za radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednom od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada nužna u svrhu legitimnih interesa kojima teži naša tvrtka ili treća strana, osim kada su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno naveo. Smatrao je da se legitimni interes može pretpostaviti ako je nositelj podataka klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47, rečenica 2 GDPR).

22. Legitimni interesi kojima teži voditelj obrade ili treća strana

Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR naš je legitimni interes obavljati svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

23. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka je odgovarajuće zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka tog roka, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili iniciranje ugovora.

24. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjevi potrebni za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka da pruži osobne podatke; moguće posljedice nedostavljanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. podaci o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor da nam nositelj podataka dostavi osobne podatke, koje naknadno moramo obraditi. Ispitanik je, primjerice, dužan dati nam osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njom potpiše ugovor. Nepružanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovora s nositeljem podataka. Prije nego što ispitanik pruži osobne podatke, ispitanik mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik pojašnjava nositelju podataka je li davanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka i posljedice nedavanja osobnih podataka. podaci.

25. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko donošenje odluka niti profiliranje.