Navigation

SIA Hrvatska kao licencirani nacionalni program provodio se od 2014. do 2016. godine, 2019. godine pa od 2020. do danas. Ovogodišnji projekt provodi HUKI (Hrvatski ured za kreativnost i inovacije) kojem je cilj promicanje poduzetništva, društvenih inovacija, umrežavanja te međusobne pomoći pri razvoju osobnih vještina za zapošljavanje i osobni napredak. Kroz organizaciju različitih konferencija, cjelogodišnjih programa i radionica, skupova, i neformalnih događanja, ova udruga stavlja u središte interesa umrežavanje mladih i neformalno obrazovanje, čiji je krajnji cilj podizanje motivacije, poduzetničkog duha i spremnosti mladih da sudjeluju u oblikovanju pozitivnih društvenih promjena uz cjeloživotni osobni razvoj te povećanje osobnih kompetencija s ciljem kreiranja prosperitetne budućnosti svakog pojedinca, a samim time i čitave zajednice.

Naša temeljna uvjerenja i teorija promjene

Vjerujemo da mladi imaju potencijal ostvariti pozitivne promjene. Polazimo od pretpostavke i iskustva da većina mladih želi ostvariti pozitivan utjecaj na društvo i da ima sposobnost i energije da to i učini.

Vjerujemo da je poduzetnički  proces idealno sredstvo za ostvarivanje ovih potencijala. Na putu stvaranja svog društvenog poduzeća, mladi lakše dolaze u kontakt sa svojim težnjama za bolje društvo i s kreativnošću koje posjeduju.  Na ovaj način, mladi su pozvani preuzeti ulogu aktivnih građana, kako bi se približili realnosti društva u kojem žive, te da kroz suradnju testiraju pogodna rješenja za društvene izazove. Priključivanje mladih ovom procesu u okruženju punom podrške pruža im učinke iskustvenog učenja sklonom promjenama: u pogledu alata, koncepata i prakse društvenog poduzetništva, timskog rada i, kao najvažnije, u pogledu vlastitih mogućnosti stvaranja pozitivnog utjecaja.

Vjerujemo da je ovo vrijedno iskustvo za mlade i društvo u cjelini, bez obzira na to hoće li odabrati da stečeno znanje primjene kao društveni poduzetnici, u javnim i privatnim organizacijama ili drugim oblicima društvenog angažiranja u toku ili nakon Social Impact Award-a. Zato je naš cilj da povećamo broj i spremnost mladih koji svoje talente koriste u ostvarivanju društvenog utjecaja.

Zajedno, s preko 90 milijuna mladih samo u okviru EU, vidimo izuzetno veliki potencijal za obrazovanje i podršku sljedećoj generaciji društvenih poduzetnika u Europi i šire. U ovom trenutku samo nekoliko postotaka ovih mladih dolazi u kontakt s temama poduzetništva i društvenog poduzetništva kroz svoje formalno obrazovanje, dok još manji broj njih dobiva podršku u pokretanju svojih društvenih poduhvata. Mi vjerujemo da Social Impact Award posjeduje snagu da dopre do velikog broja mladih i pomogne im u oslobađanju svojih talenata za društveno poduzetništvo. 

Skoro ste gotovi

Morate se registrirati kako biste glasovali.

× Zatvori