Venture

OPG meet, learn & taste

U Hrvatskoj trenutno ima preko 162 000 registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Rastom nesigurnosti i rizika poslovanja OPG-ova proteklih godina te manjkom informiranosti o procesu prijave, pada sveukupna raspoloživost financijskih sredstava za hrvatske OPG-ove. Unatoč svim mogućnostima te dostupnosti vrlo izdašnih sredstava iz EU fondova, OPG-ovi u RH nedovoljno koriste dostupna sredstva.

Mi vjerujemo da se taj problem može riješiti i da svaki opg može doći do potrebnih financija. Cilj nam je spajati ljude, širiti znanje i prosperitet. Potpora domaćoj proizvodnji je obostrana korist. Mi dopiremo do svih opg-ovaca kako bi im učinili život jednostavnijim te im otvorili nove poslovne prilike.

Želimo proširiti osjećaj zajedništva i suradnje. Iz tog smo se razloga odlučili na organizaciju ovog projekta u obliku sajmova odnosno edukacijskih konferencija. Želimo skupiti do 1000 sudionika na našim konferencijama i tako povezati širu javnost, predstavnike OPG imanja i zanimljive stručne predavače. Naši sudionici dobit priliku da se upoznaju, nauče više o financiranju i konačno da isprobaju neodoljive autohtone okuse.

Kao rezultat želimo pridonijeti povećanju iskorištenosti spomenutih EU fondova. Nadamo se da će naši napori rezultirati pozitivnim društvenim i ekonomskim promjenama za svako obiteljsko-poljoprivredno gospodarstvo. To se tiče svih nas jer utječe na proizvodnju BDP i stvaranje dodatne vrijednosti.

There are over 162 000 currently registered family farms in Croatia. With the rise of the uncertainty of running family farms for the past few years and due to deficient knowledge of the application process for subsidies, the overall usage of potential financial resources remains insufficient. Despite the opportunities of acquiring money from the EU fonds, Croatian family farms are not using the available subventions.

We believe this problem can be solved. Every family farm can get access to the resources they need. Our goal is to connect people, spread knowledge, and give rise to prosperity. Supporting domestic production is a mutual benefit for all. We want to reach family farmers in order to make their lives easier and open up new business opportunities.

We want to spread cooperation and unity. For this reason, we decided to organize our unique project in the form of a product fair which also includes an educational conference. We want to gather up to 1000 guests and in that way connect the general public, family farmers and interesting lecturers. Our participants will meet, learn more about financing and finally have a taste of irresistible homemade products.

As a final result, we wish to help increase the usage of said EU fonds. We hope that our effort will bring about positive socioeconomic change for the farms. In the end, this affects all of us through production rates, GDP growth and the creation of added value