Našim projektom želimo unutar svog područja Međimurske županije definirati sve poznate i nepoznate turističke i ostale lokalitete koji imaju svoju priču, bilo kulturnu, povijesnu ili prirodnu baštinu. Kreirati ćemo jedinstvenu digitalnu online bazu podataka svih lokacija koja će sadržavati interpretaciju priče u video – vizualnom obliku. Interpretaciju će raditi naši partneri u projektu – lokalni turistički vodiči. Pristup bazi podataka biti će naš proizvod a isti će biti dostupan turističkim zajednicama za kvalitetnije obavljanje promocije, edukativnim ustanovama za edukaciju novih budućih turističkih kadrova i za noviji pristup digitalnoj edukaciji te ustanovama i info centrima koji će putem naših video zapisa moći educirati i svoje kadrove te svoje priče prenijeti posjetiteljima. Jednako tako biti će dostupna i putem aplikacije za posjetitelje nekog kraja koji na takav način mogu doživjeti doživljaj lokalnog turističko vođenja bez nužne interakcije sa vodičem.