• Upoznajte žiri!

  Upoznajte žiri programa Social Impact Award Hrvatska 2019. 

  KAJA PAVLINIĆ trenutno pohađa diplomski studij Računarstva na FER-u u Zagrebu, ali njeni interesi uključuju i društveno korisne aktivnosti te međunarodne odnose. U 2014., odabrana je za Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship program u SAD-u, postavši članica alumni zajednice američkog State Departmenta. Od tada, sudjelovala je na raznim konferencijama mladih, od kojih su neke YLTE 2015 u Bratislavi i GIF 2016 u Berlinu. Osvojila je Future Leaders 2017 nagradu, koju dodjeljuje Mreža hrvatskih žena. Osnivačica je startupa Tinja, koji se bavi obnovljivim izvorima energije, a trenutno također vodi i antikorupcijski projekt Integritas, kojeg financira Američko veleposlanstvo u Zagrebu. U 2017. godini, govorila je na nekoliko konferencija, mentorirala sudionike na Global-In Fellowship programu u Berlinu i postala članicom Vijeća mladih Predsjednice Republike Hrvatske te članicom Savjeta mladih Grada Varaždina. Tijekom 2018. godine nastavlja sa sudjelovanjem u mnogim projektima, pohađa UN Akademiju i studentski program Akademije za politički razvoj, glavni je organizator 3. izdanja ZAGiMUN konferencije, a kao mentorica sudjeluje i na Balkan Youth Forum programu u Bugarskoj. Kaja je također aktivna u udruzi FORa Zeleni prozor. Krajem 2018. počinje djelovati kao Young European Ambassador. Trenutno, sudjeluje u organizaciji nekoliko projekata u 2019. i 2020. godini.


  IRENA ŠARIĆ DOMBAJ na području komunikacija radi više od 15 godina. Nakon studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, gdje je magistrirala kemiju, započela je profesionalnu karijeru kao Savjetnica za tehnologiju i proizvode u podružnici L’Oreala u Zagrebu.

  Karijeru je nadogradila i diplomom Londonske škole za odnose s javnošću, što ju je usmjerilo u područje korporativnih komunikacija te postepeno dovelo do njezine sadašnje uloge Direktorice za korporativne komunikacije za regiju Adria u L’Oréalu Adria-Balkan, izravno zaduženu za Hrvatsku, Sloveniju te Bosnu i Hercegovinu. Jedan od prepoznatljivih projekata koje Irena vodi već 13 godina je Nacionalni program L’Oreala i UNESCO-a „Za žene u znanosti“ u Hrvatskoj i Sloveniji.

  Irena je također aktivna u profesionalnim strukovnim organizacijama te je trenutno koordinator Europske udruge direktora komunikacija za Hrvatsku. Aktivna je i kao gost predavač na nekoliko obrazovnih ustanova u Hrvatskoj te intenzivno surađuje sa studentima u području odnosa s javnošću.


  STJEPAN MIKEC radi na upravljanju i razvoju organizacija više od 15 godina u sektorima nezavisne kulture, novih tehnologija i zelene ekonomije (posebno poljoprivrede). Aktivno je radio na razvoju i jačanju društvenih poduzeća u ACT Grupi koja danas zapošljavaju preko 70 osoba i vodeći su primjer u regiji. Zadnje 4 godine je obnašao ulogu izvršnog direktora u ACT Grupi. Svoja iskustva koristi za razvoj inkubacijskih i akceleracijskih programa s komponentama edukacije, umrežavanja i financiranja za impact poduzeća u Hrvatskoj. Mentor je za strateško upravljanje, poslovni razvoj, upravljanje društvenim utjecajem i operacije u organizaciji.

   

   

   


  JULIA PERIĆ rođena je 21.09.1976. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku zaposlena je kao izvanredna profesorica. Doktorsku disertaciju je obranila 2010. godine na temu: “Izgradnja društvene odgovornosti sveučilišta kroz studentsko volontiranje kao oblik socijalnog poduzetništva”.

  Uz redovno obrazovanje intenzivno se dopunski obrazovala, ali uvijek fokusirano na problematiku poduzetništva na brojnim europskim i hrvatskim institucijama. Od 2004. godine sudjelovala je i u velikom broju domaćih istraživačkih projekata kao i pripremi, provođenju i koordinaciji EU projekata.

  Članica je Upravnog odbora Zaklade za razvoj lokalne zajednice Slagalica i predsjednica Upravnog odbora Centra za mir, nenasilje i ljudska prava. Inicijatorica je i koordinatorica Volonterskog programa studija Poduzetništvo koji je na Ekonomskom fakultetu pokrenut sredinom 2009. godine i koji nastoji intenzivirati kulturu volontiranja i razviti svijest o važnosti studentskog volonterstva. Članica je istraživačkog tima CEPOR-a Centra za politiku malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. Mentorica je u Pravno-ekonomskoj klinici kojoj je cilj pružiti besplatne stručne savjetodavne usluge osječkim malim i srednjim poduzećima sinergijom znanja studenata Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, uz mentorstvo profesora i osječkih odvjetnika.


  ANDREA VUKOVIĆ BULJAN direktorica je društvenog poduzeća ACT Printlab d.o.o. Nakon što je magistrirala management i poduzetništvo na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli zaposlena je u ACT PRINTLAB-u na mjestu voditeljice ureda. Ubrzo je postala direktorica poduzeća i od tada se bavi poslovima upravljanja organizacijom, financijama i prodajom. U nekoliko navrata bila je i voditeljica projekata financiranih od strane Europske unije.

   

   

   


  IVANA BILIĆ diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1998. godine. Tijekom karijere radila je u bankarstvu (5 godina) i trgovini (3 godine). Magistrirala je 2005. god. – ”Marketinško komuniciranje u bankarstvu”, a doktorirala 2011. – ”Međuovisnost strateškog pozicioniranja korporativnog komuniciranja, reputacije i organizacijskih performansi poduzeća.

  Od 2006.g. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, katedra za Management. Kao vanjski suradnika angažirana je doktorskom studiju TRIBE (2013-sad) Medicinskog fakulteta u Splitu i Studiju geodezije i geoinformatike, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (2014-sad).

  Područja njenog znanstvenog interesa je šire područje managementa uz poseban naglasak na: komuniciranju, menadžmentu, poduzetništvu i društvenom poduzetništvu.

  Samostalno i u koautorstvu, objavila je više od 30 znanstvenih i stručnih radova, te aktivno sudjelovala u radu brojnih znanstvenih skupova. Pokretač je i potpora brojnih inicijativa poticanja i promoviranja poduzetništva poput: Poduzetništva prilagođenog slabovidnim osobama za koje je financiranje dobila od strane State Departmenta 2012.g., kao i Program poticanja poduzetništva (#3PSplit kojeg provodi od 2013.g.). U 2013. i 2014. bila je i mentor na Shift konferenciji.

  Aktivno se služi engleskim, a pasivno slovenskim, makedonskim i talijanskim jezikom te je više puta bila na usavršavanju u inozemstvu. Dobitnica je prestižne stipendije Junior Faculty Development Program (stipendije State Department-a) za 2009.g.


  DUŠKO RODIĆ je Završio je srednju ekonomsku školu u Slunju nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, smjer Financije i računovodstvo na preddiplomskom studiju, a na diplomskom studiju Financije i bankarstvo. Fakultet završava u 10% najboljih studenata generacije te za vrijeme fakulteta biva predsjednik studentske udruge Multi, član Studentskog zbora EFRI-a, demonstrator na kolegijima Osnove ekonomije, Računovodstvo i Financijsko Računovodstvo. Po završetku fakulteta zapošljava se u Hrvatskoj Lutriji u Zagrebu kao Stručni specijalist za devizno poslovanje te na tom radnom mjestu ostaje godinu dana. Potom se vraća u Rijeku i zapošljava u Erste&Steiermarkische Bank d.d. na radnom mjestu Voditelja poslovnice za mlade Erste Cluba te na navedenom radnom mjestu radi i danas.


  HRVOJE BOGDAN je partner i direktor Adizes SouthEast Europe, Adizes senior associate, predavač i konzultant u području upravljanja promjenama, rukovođenja zaposlenima, prodajnih i soft skills veština za menadžere i zaposlene. Od 2005. Hrvoje uvodi Adizes metodologiju u internacionalnim i domaćim kompanijama kroz predavanja, konzalting i treninge. Više od 10 godina menadžerskog iskustva u internacionalnim kompanijama, pruža Hrvoju realnu perspektivu koju unosi u svakodnevni angažman. Kroz seminarei treninge dijeli iskustvo u području upravljanja promjenama, rukovođenja zaposlenima, upravljanja učinkom zaposlenih, prodajnih i različitih „mekih” vještina za menadžere i uposlenike. Inspirira ga što se događa kada se ljudi sastanu sa svrhom učenja jedni od drugih.


  GORDANA ČORIĆ je predavačica na Veleučilištu VERN i vlasnica je konzultantske tvrtke Festina lente. Posjeduje višegodišnje međunarodno iskustvo koordiniranja projekata obuke i umrežavanja pri European Foundation for Entrepreneurship Research (EFER) u Amsterdamu, te rada za američku organizaciju World Learning, na projektima edukacije poduzetnika, te ekonomskog osnaživanja žena.

  Članica je savjetodavnog odbora Social Innovation Laboratory, stručnih povjerenstava u nekoliko projekata (Hrvatski kvocijent inovativnosti, Društveno odgovorno poslovanje za sve, Poduzetnici budućnosti, Hrvatske gazele, Practicing Design and Rethinking Design Education, The Incubator, Crowdfunding akademija, HULT Global Challenge, Reach for Change, Social Impact Award, Beyond (un)employment, i sl.) te članica mreže trenera/konzultanata za društveno odgovorno poslovanje, franšizno poslovanje, socijalno poduzetništvo, crowdfunding, itd.

  Aktualni projekti uključuju SILICE (edukacija i mentorstvo voditelja Social Innovation Labova u Indiji i Izraelu), te Pop-up ruralni društveno inovativni hubovi/inkubatori (projekt društveno korisnog učenja i razvoja mikropoduzetničkih pothvata, u suradnji s LAGovima kao nosiocima ruralnog razvoja u Međimurju i na otoku Visu), itd.

Leave a reply.